سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴:۵۳
 

تماس با ما

بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور

تلفن دفتر ریاست : 40833823246

تلفن پلی کلینیک 12 فروردین: 08338233001

فکس : 08338232439

تلفن خدمات پشتیبانی : 08338237600

تلفن روابط عمومی :  08338250020

آدرس : کرمانشاه میدان آزادی  نبش کوچه پست شهید قندی

پلی کلینیک تخصصی 12 فروردین

کدپستی : 6715615467

 

بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور