اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

امروز دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۴۶

خبر مهم

گزارش تصویری

فهرست اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی و ریوی در بهداشت ودرمان صنعت نفت غرب کشور
کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی در بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور برگزار شد.
۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰
مسابقه تفسیر سوره ملک ویژه ماه مبارک رمضان
به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقه تفسیر سوره ملک ویژه کارکنان صنعت نفت برگزار می شود
۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰
نفرات برتر رشته تیراندازی مسابقات سراسری آقایان بهداشت و درمان صنعت نفت
برتریرین های رشته تیراندازی مسابقات سراسری آقایان بهداشت ودرمان صنعت نفت در همدان معرفی شدند.
۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷

لینک های کاربردی:

 • خاکستری تیره 6

 • خاکستری تیره 5

 • خاکستری تیره 4

 • خاکستری تیره 3

 • خاکستری تیره 2

 • خاکستری تیره 1

مناسبت ها

 • مناسبت 1

کلیپ

 

کلیپ

پیوندها:

 • پیوند 7

 • پیوند 6

 • پیوند 5

 • پیوند 4

 • پیوند 3

 • پیوند 2

 • پیوند 1


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992